Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Dostawca energii na jednym z mławskich osiedli zamontuje stację transformatorową!

Lokalny dostawca energii elektrycznej, na jednym z mławskich osiedli zamontuje innowacyjną stację transformatorową. Dzięki niej powinny poprawić się warunki produkcji energii z mikroinstalacji, a dodatkowo zbadana zostanie m.in. możliwość wykupowania usługi redukcji zużycia energii od właścicieli paneli fotowoltaicznych. Pierwsze spotkanie w tej sprawie przedstawicieli firmy z burmistrzem Mławy Sławomirem Kowalewskim odbyło się w grudniu 2021 r.

Na naszych oczach następuje ogromna transformacja energetyki w Polsce i na świecie. Klienci zakładów energetycznych są już nie tylko biernymi odbiorcami energii – mogą być także jej producentami. Jednak gwałtowny rozwój mikrogeneracji, a zwłaszcza jej duże nasycenie na jednym obszarze może powodować problemy dla stabilnej pracy sieci dystrybucyjnej. Podobnie jak nadmiar produkowanej energii dla poprawnego działania fotowoltaiki.

Wszystkie kraje Unii Europejskiej szukają rozwiązań zarówno technicznych, jak i legislacyjnych, które z jednej strony będą wspierać rozwój energetyki prosumenckiej, a z drugiej pomogą lokalnym zakładom energetycznym, czyli Operatorom Sieci Dystrybucyjnych (OSD) wyeliminować zagrożenia w pracy infrastruktury energetycznej (jak np. przeciążenia czy problemy napięciowe). Jednym z takich kierunków są rozwiązania podnoszące elastyczność sieci i współpraca z klientami w zakresie odpłatnego świadczenia usług na rzecz spółek OSD.

Mława to miejsce, gdzie realizowane będą dwa duże międzynarodowe projekty. Ich celem ma być ograniczenie problemów związanych z jakością dostaw i produkcji energii, a z drugiej strony sprawdzenie możliwości kupowania usług od prosumentów.

W ramach projektu opracowana zostanie m.in. innowacyjna zautomatyzowana stacja transformatorowa SN/nn, która będzie monitorowała i sterowała pracą sieci niskich napięć zasilającej odbiorców w tym obszarze. Powinno to zapewnić większe możliwości przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznych, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów związanych z rozbudową infrastruktury prowadzoną w tradycyjny sposób. Rozwiązania dla inteligentnej stacji SN/nn FlexStation (FS), opracowane wspólnie z gdańskim Oddziałem Instytutu Energetyki, zostaną przetestowane w trzech lokalizacjach ze znaczną kumulacją mikroinstalacji fotowoltaicznych przyłączonych do sieci niskich napięć, m.in. w Mławie

Drugi obszar działania w projekcie to wypracowanie rozwiązań, które pozwolą dodatkowo zarabiać odbiorcom, a jednocześnie wspierać prawidłową pracę sieci energetycznej. Przetestowana zostanie internetowa platforma zakupowa, za pomocą której przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej będą miały możliwość np. na  wykupienie redukcji zużycia energii u danego odbiorcy celem utrzymania parametrów pracy sieci, na zasadach podobnych do tych, które stosują sklepy internetowe i portale aukcyjne. Ten sam mechanizm dotyczyć będzie wytwórców, u których operator będzie mógł np. wykupić zmniejszenie lub zwiększenie poziomu dostarczanej energii.

źródło/UM Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: