DOZÓR POLICYJNY DLA 20-LATKA ZA POSIADANIE DUŻEJ ILOŚCI NARKOTYKÓW

DOZÓR POLICYJNY DLA 20-LATKA ZA POSIADANIE DUŻEJ ILOŚCI NARKOTYKÓW

Policyjny dozór został zastosowany wobec 20 – latka, który posiadał przy sobie narkotyki. Funkcjonariusze zabezpieczyli około 34 gramów amfetaminy.

Źródło: KPP Ciechanów

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: