DRUGI ZGON W POWIECIE MŁAWSKIM Z POWODU KORONAWIRUSA

DRUGI ZGON W POWIECIE MŁAWSKIM Z POWODU KORONAWIRUSA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie informuje o kolejnych 3 potwierdzonych przepadkach COVID-19 oraz o 2 zgonie z powodu koronawirusa. Zmarła 60-letnia kobieta, która miała choroby współistniejące.

Ponadto PPIS w Mławie informuje, że coraz więcej jest przypadków, gdzie nie można ustalić źródła zakażenia Covid-19. W związku z powyższym PPIS w Mławie apeluje o zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie dystansu społecznego, co jest istotne w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie z dnia 12.10.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu mławskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

 

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 12.10.2020r (* Wszystkie nowe dane, które spłyną po tej godzinie prezentowane są w meldunku następnego dnia).

  • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 534/ (27)
  • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 23/ (2)
  • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0 / (0)
  • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym /(ostatnia doba): 28/ (23)
  • liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 5 / (1)
  • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba)74 / (3)
  • liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 2 / (1)
  • liczba ozdrowieńców (ostatnia doba): 44/ (6)

Źródło: PPIS Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: