DUŻE CHINY W MAŁEJ MŁAWIE

DUŻE CHINY W MAŁEJ MŁAWIE

Mimo iż Chiny nie są największym zagranicznych inwestorem w Polsce, to obecność ich kapitału w ostatnich latach stała się mocno widoczna. Inwestorzy z Państwa Środka przejmują polskie firmy, budują drogi, własne fabryki i inwestują w energię odnawialną.

NOVAGO to jedna z firm, która w 2016 r. znalazła się w posiadaniu chińskiego inwestora China Everbright International, który stał się większościowym akcjonariuszem polskiej firmy. NOVAGO specjalizuje się w przetwarzaniu odpadów na paliwo alternatywne, a siedziba główna firmy zlokalizowana jest Mławie i to tutaj odbywają się strategiczne plany rozwojowe spółki.

Jack Yulin Li, Prezes Zarządu NOVAGO, China Everbright International

Jak podkreśla Jack Yulin Li, Prezes Zarządu NOVAGO, China Everbright International jest na dobrej drodze, by wkrótce stać się największą firmą na świecie pod względem mocy przerobowych w branży waste-to-energy. Na tym jednak nie kończą się jej ambicje. Firma idzie z duchem czasu i aktywnie rozwija innowacyjne technologie związane z ochroną środowiska. Wśród najważniejszych projektów należy wymienić opracowane przez China Everbright International technologie witryfikacji plazmowej popiołów lotnych i produkcji węgla aktywnego oraz inteligentne kontenery do recyklingu.

– Kupując polską firmę w Mławie, wiedzieliśmy, ze jest to firma z ogromnym potencjałem. Mamy tutaj jeszcze dużo do zrobienia, ale znamy się na tym i wiemy, jak to zrobić. W Chinach China Everbright International Limited jest bowiem jednym z największych podmiotów ochrony środowiska, w tym w dziedzinie ekologicznych technologii. Jednym z głównych segmentów jej działalności jest pozyskiwanie energii z odpadów – przy potencjale przetworzenia ok. 13,8 mln ton odpadów w ciągu roku, może ona wytworzyć nawet 4,1 mld kWh prądu. Chcemy, aby nasze wieloletnie doświadczenie zdobyte w branży ochrony środowiska zostało przeniesione na tutejszy rynek. Ekologiczne rozwiązania są dla nas priorytetem. Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy dbałość o środowisko naturalne. Naszym celem jest osiągać jak najlepsze wyniki z zakresu gospodarowania odpadami – mówi Jack Yulin Li.

 

Jacek Fertikowski, Członek Zarządu i Dyrektor ds. Operacyjnych w firmie NOVAGO.

Jak mówi Jacek Fertikowski, Członek Zarządu i Dyrektor ds. Operacyjnych – misją i celem działalności NOVAGO jest efektywne i ekologiczne rozwiązanie problemu stale rosnącej ilości odpadów oraz zapewnienie alternatywnych źródeł energii pochodzących z zasobów odnawialnych. – NOVAGO posiada sześć zaawansowanych technologicznie zakładów zlokalizowanych w czterech województwach. Jesteśmy również jednym z największych w Polsce producentów wysokokalorycznego paliwa alternatywnego RDF (z ang. Refused Derived Fuel) wytworzonego z odpadów komunalnych– wskazuje Jacek Fertikowski. RDF jest wykorzystywany m.in. przez polskie cementownie, w których zastępuje węgiel. – Dążymy do tego aby przetworzyć jak najwięcej odpadów. Do tego potrzebna jest odpowiednia segregacja. Dziś ciągle się o tym mówi i edukuje każdego, ale sortowanie odpadów to proces, który trochę trwa. Nim nauczymy się poprawnych nawyków, minie trochę czasu, ale musimy od czegoś zacząć. Najważniejszą zasadą w segregacji odpadów jest zrozumieć, po co się to robi. A dążymy do tego, aby oddzielić surowce, które nadają się do ponownego przetworzenia czyli recyklingu, od śmieci, z którymi nie da się zrobić już nic i które wylądują na wysypisku. Dlatego powinniśmy dążyć do tego, aby coraz mniej produkować śmieci, a korzystać z produktów, które nadają się do ponownego użycia lub recyklingu. W dalszej perspektywie opłaci się to każdemu. Stabilizacja w gospodarce odpadami pozwoli również na stabilizację cen, np. za odbiór odpadów, chociaż cena ta jest składową, na którą składa się wiele innych czynników, o których zwykły Kowalski nie wie. Niemniej jednak z pozytywnym nastawieniem patrzymy w przyszłość. Mamy dużo do zrobienia, ale uważam, że jesteśmy na dobrej drodze – mówi Jacek Fertikowski, Członek Zarządu  i Dyrektor ds. Operacyjnych NOVAGO.

 

 

 

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: