DUŻY WZROST CEN ZŁOTA I SRBRA

DUŻY WZROST CEN ZŁOTA I SRBRA

Za uncję srebra trzeba w tej chwili zapłacić najwięcej od sierpnia 2016 roku – 20,192 USD. To wzrost o 2,56 proc. w porównaniu do poprzedniego notowania.

Cena złota wzrosła o 0,4 proc. do 1817,40 USD za uncję. Większe zainteresowanie inwestorów metalami szlachetnymi jest związane z niepewnością gospodarczą, brakiem spadków liczby zakażeń koronawirusem, a także napięciami pomiędzy USA i Chinami.

Źródło: pb.pl

Foto: PublicDomainPictures z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: