Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

DWA MŁAWSKIE KLUBY Z RZĄDOWYM DOFINANSOWANIEM!

W poniedziałek, 31 maja 2021 r. nastąpiło rozstrzygnięcie naboru wniosków na realizację w 2021 r. Programu Klub. Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przekaże dofinansowanie w łącznej kwocie 57 135 tys. zł 5131 klubom sportowym z terenu całego kraju. Dofinansowania trafią także do Mławy. Dwa kluby sportowe otrzymają kolejny już raz wsparcie na realizację swoich zadań. Są to Klub Sportowy ZAWKRZE Mława oraz Klub Pływacki PŁETWAL Mława. Zgodnie z wymogami konkursowymi KS Zawkrze otrzyma 15 tys. zł (klub wielosekcyjny), natomiast KP Płetwal 10 tys. (klub jednosekcyjny).

 

 

 

Źródło: UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: