Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Dwa mławskie projekty zostały złożone do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Burmistrz miasta Mława i zastępca burmistrza jako mieszkańcy naszego miasta, złożyli dwa projekty do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Oba dotyczą budowy infrastruktury przy drodze wojewódzkiej nr 544 – która przebiega ulicami Piłsudskiego, Żwirki i Warszawską. Projekty mają na celu poprawę bezpieczeństwa w mieście Mława.

Jednak na to, czy inwestycje zostaną zrealizowane będą mieli wpływ mieszkańcy Mławy i całego Mazowsza. Projekty będą oceniane merytorycznie. O tym, które przedsięwzięcia będą dopuszczone do głosowanie dowiemy się w połowie kwietnia.  Głosowanie ruszy 30 maja i będzie trwać do 19 czerwca.

Na koniec czerwca zostaną ogłoszone wyniki.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: