Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

DWIE NOWE ULICE W MŁAWIE

W Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 30 grudnia 2020 r. zostały opublikowane uchwały Rady Miasta Mława z 18 grudnia 2020 r. w sprawie nadania dwóm mławskim ulicom nazw: Leśne Zacisze i Widokowa.

Ulica Leśne Zacisze jest położona na zachód od ul. Piekiełko, na działce nr 302/1. Ulica Widokowa znajduje się na południowy zachód od ul. Stefana Batorego, na działce nr 1363/7.

 

Źródło i foto: UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: