DYREKTOR SZKOŁY ,,ŻAK” OTRZYMAŁA GROŹBĘ – W BUDYNKU SZKOŁY MOŻE DOJŚĆ DO WYBUCHU

DYREKTOR SZKOŁY ,,ŻAK” OTRZYMAŁA GROŹBĘ – W BUDYNKU SZKOŁY MOŻE DOJŚĆ DO WYBUCHU

w dniu dzisiejszym (01.09.2020 r.) o  godz. 8:37 Dyrekcja szkoły “ŻAK” na ul. Sienkiewicza w Mławie otrzymała wiadomość e-mail z groźbami dot. m. in. odkręcenia gazu i spowodowania wybuchu w placówce oświatowej. W szkole nie ma uczniów. Na miejscu są 3 zastępy PSP Mława i OSP Turza Mała oraz Policja. W przypadku działań o charakterze terrorystycznym akcją kieruje Policja.

 

Źródło/PSP Mława

Obraz Andrzej Rembowski z Pixabay 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: