DZIAŁDOWIANIN ZNĘCAŁ SIĘ NAD OJCEM

DZIAŁDOWIANIN ZNĘCAŁ SIĘ NAD OJCEM

Policyjny dozór, nakaz opuszczenia miejsca zamieszkania i zakaz zbliżania się zastosował Prokurator Prokuratury Rejonowej w Działdowie wobec 41-latka z Działdowa, który jest podejrzany o stosowanie przemocy względem swojego ojca. Mężczyzna był już wcześniej karany za przestępstwo znęcania się nad bliskimi.

Prokurator Rejonowy z Działdowa zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji, nakazu opuszczenia lokalu mieszkalnego i zakazu zbliżania się wobec działdowianina, podejrzanego o to, że w okresie od marca 2020 r. do 02.08.2020 r. w Działdowie znęcał się nad swoim ojcem. Mężczyzna wszczynał awantury domowe, podczas których znieważał swojego ojca słowami powszechnie uznanymi z obelżywe oraz groził popełnieniem przestępstwa na jego szkodę. W rodzinie prowadzona była procedura Niebieskiej Karty. Podejrzany o stosowanie przemocy 41-latek był już wcześniej karany za przestępstwo znęcania się nad bliskimi i w związku z tym odbywał karę pozbawienia wolności w ciągu ostatnich 5 lat.

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego, kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą, podlega karze pozbawienia wolności do 5 lat. Gdy sprawca dopuszcza się tego czynu w warunkach recydywy, w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne, kara ta może wynieść nawet 7,5 roku pozbawienia wolności.

Źródło: KPP Działdowo

Foto: Tumisu z Pixabay 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: