DZIAŁDOWO. KOLEJNE OSOBY ZARAŻONE KORONAWIRUSEM

DZIAŁDOWO. KOLEJNE OSOBY ZARAŻONE KORONAWIRUSEM

Na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologiczna w Działdowie możemy przeczytać  o kolejnych zakażeniach COVID-19 w powiecie działdowskim. Łącznie to  13 osób, z czego 7 z nich jest wyleczonych.

 

Stan danych w powiecie działdowskim na godzinę 09.00 w dniu 20.07.2020 r.

  • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim:  13
  • liczba osób objętych aktualnie kwarantanną domową na podstawie decyzji inspektora sanitarnego:  82
  • liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19:  2
  • liczba osób wyleczonych (ozdrowieńców)7
  • liczba osób w izolacji domowej z powodu zakażenia COVID-19:  4
  • liczba osób objętych aktualnie nadzorem epidemiologicznym –  3

źródło: http://pssedzialdowo.bip.visacom.pl/

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: