Działdowo.PILNE! Ratownik medyczny zarażony koronawirusem

Działdowo.PILNE! Ratownik medyczny zarażony koronawirusem

Dyrektor szpitala w Działdowie Ireneusz Weryk potwierdził informację, że kolejną zarażoną osobą w powiecie działdowskim jest pracownik działdowskiego szpitala. Jest to  ratownik medyczny, pracujący w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR) SPZOZ Działdowo.Wprowadzono procedurę izolacji a pracowników wysłano na kwarantanne.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: