Działdowski szpital zamyka oddziały z powodu koronawirusa

Działdowski szpital zamyka oddziały z powodu koronawirusa

Powoli zaczyna się okres grypowy  i coraz więcej osób trafia do lekarza z objawami podobnymi do tych, które daje zakażenie koronawirusem. Stąd też zwiększona ilość przeprowadzonych testów, a tym samym więcej wyników pozytywnych. Tak tez jest w działdowskim szpitalu,  w którym dodatnie testy na COVID-19 wyszły u dwóch pacjentów oraz u dwóch osób wśród personelu. W tej chwili zamknięte dla osób z zewnątrz są aż cztery oddziały: wewnętrzny z pododdziałem kardiologicznym, dziecięcy i psychiatryczny oraz rehabilitacja. Obowiązujące do tej pory procedury zostały zaostrzone.  Kwarantanną zostały objęte wszystkie osoby powiązane z osobami chorymi. Wiadomość ta nie jest potwierdzona przez dyrektora działdowskiego szpitala.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: