Dzień dobry kochani!

Dzień dobry kochani!

Dziś mamy 24 kwietnia
Piątek

Pogoda

19°C dzień, noc – 6°C

Częściowo słonecznie z przelotnymi opadami

Słońce

Świt: 04:39
Wsch. Sł.: 05:17
Zenit: 12:34
Zach. Sł.: 19:50
Zmierzch: 20:28
Przysłowie:

Przyjaźń z całym światem zaczyna się od przyjaźni
z najbliższym otoczeniem.

[ Aldona Różanek]

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: