Dzień Dobry TVN w Żurominie

Dzień Dobry TVN w Żurominie

W województwie mazowieckim jest to nadal jedyne miejsce, gdzie do tej pory nie odnotowano żadnego przypadku zakażenia koronawirusem i to jest Żuromin. Z tego powodu odwiedziła ich telewizja TVN. Powiat żuromiński, jest strefą wolną od COVID-19, a jego mieszkańcy dzielnie stosują się do wszystkich zasad. Codziennie słyszymy o kolejnych odnotowanych w Polsce przypadkach zakażenia koronawirusem. Żaden z nich jednak nie pochodzi z powiatu żuromińskiego na Mazowszu. Dzień Dobry TVN postanowił zbadać fenomen tego miejsca. Mimo panującej pandemii życie w powiecie żuromiński, liczącym 39 tys. mieszkańców, toczy się normalnie. Większość sklepów jest otwarta, a na ulicach widać przechadzające się osoby. Dbają one jednak o stosowanie się do ustalonych reguł, tak więc chodzą w maseczkach ochronnych oraz zachowują odpowiedni dystans podczas kontaktów towarzyskich. Niektórzy jednak nie mają na to czasu ze względu na pracę konieczną w gospodarstwach rolnych.

 

 

https://dziendobry.tvn.pl/a/powiat-zurominski-jedyny-w-wojewodztwie-mazowieckim-bez-covid-19-przestrzegamy-wszelkich-zasad

 

Źródło/TVN

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: