Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

DZIEŃ WOLNY ZA 15 SIERPNIA? ZOBACZ CZY CI SIĘ NALEŻY

W tym roku 15 sierpnia przypada w niedzielę. Ustawowo jest to dzień wolny od pracy, ale co wtedy jeśli przypada w sobotę lub  niedzielę? Co mówi na to Kodeks Pracy? Niestety w tym roku kodeks pracy na to nie pozwala.

Kodeks Pracy. Art. 130 par. 2 mówi, że:

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin

Oznacza to, że za święto w niedzielę, przypadające, tak jak w tym roku 15 sierpnia, nie przysługuje dodatkowy dzień wolny. Kodeks Pracy jest tutaj wyjątkowo jasny.

W grudniu będziemy mieli święto w sobotę i w niedzielę. Będzie więc trzeba oddać dzień wolny za 25 grudnia.

Oznaczać to będzie, że za 25 grudnia pracownikom przysługiwać będzie dodatkowy dzień wolny, a za 26 grudnia, który przypada w niedzielę już nie.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: