Dzienny Dom Seniora wznawia pracę

Dzienny Dom Seniora wznawia pracę

Po długiej  przerwie spowodowanej ograniczeniami związanymi z sytuacją epidemiologiczną Dzienny Dom Seniora + wznawia pracę w trybie stacjonarnym. Nadal są wolne miejsca i można się zapisać.

Z oferty pobytu w Dziennym Domu Senior + mogą skorzystać osoby w wieku co najmniej 60 lat, zwłaszcza mające trudności z wykonywaniem niektórych czynności dnia codziennego. W placówce można spędzić miło i aktywnie czas w gronie nowych znajomych, pod czujnym okiem wykwalifikowanego personelu. Podopieczni mają zapewnione gorące posiłki, zajęcia rehabilitacyjne, opiekę medyczną, poradnictwo specjalistyczne i warsztaty kulinarne. Korzystają też z ofert kulturalnych i rekreacyjnych.

Pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Mławie jest odpłatny, a wysokość odpłatności uzależniona jest od sytuacji rodzinnej i wysokości miesięcznego dochodu seniora. Uczestnik może przebywać maksymalnie 8 godzin od poniedziałku do piątku. Istnieje także możliwość krótszego pobytu przez 4 lub 6 godzin. Rzeczywista miesięczna odpłatność będzie uzależniona od liczby dni i godzin pobytu seniora od poniedziałku do piątku.

W 2020 r. miesięczny koszt pobytu przez 8 godzin od poniedziałku do piątku w Dziennym Domu Senior+ w Mławie wynosi 1262,85 zł, od którego naliczana jest odpłatność uczestnika.

Odpłatności w Dziennym Domu Senior +

źródło:UMM, foto.UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: