Dzierzgowo. 300 tys. złotych na przebudowę drogi

Dzierzgowo. 300 tys. złotych na przebudowę drogi

Dofinansowanie dla Gminy Dzierzgowo W ramach naboru wniosków składanych do Funduszu Dróg Samorządowych gmina Dzierzgowie jako jedyna otrzymała środki na przebudowę drogi, w wysokości 300 tys. złotych. W gminie z pozyskanych środków zostanie przebudowa jedna z głównych dróg, położonych w centrum Dzierzgowa – ulica Ks. Prymasa Mikołaja Dzierzgowskiego. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na ponad 437 tys. zł. Na to zadanie Gmina otrzymała 306 tys. zł, co stanowi 70% kosztów całkowitych. Przebudowany zostanie ponad 450 metrowy odcinek ulicy biegnącej od kościoła w stronę ośrodka zdrowia. Wzdłuż ulicy zostanie ułożony chodnik.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: