Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

DZIERZGOWO. PENSJA WÓJTA I RADNYCH W GÓRĘ

O wysokości podwyżek zdecydowano na ostatniej sesji Rady Gminy Dzierzgowo. Pensja wójta Rafała Kucińskiego  z 10 tys. zł  na 17,5 zł. brutto z 1342 zł   na 1800 zł. brutto  – dieta przewodniczącego rady, a diety radnych z 250 zł na 300 zł. brutto.  

Jak mówi Rafał Kuciński –  Ja sam bezpośrednio na wysokość pensji nie miałem wpływu. Została ona ustalona przez radnych, a ja się z tą decyzją zgodziłem. 

Podwyżki zostały uchwalone zgodnie z uchwaloną przez Sejm nowelizacją ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe podnosi maksymalną wysokość miesięcznego wynagrodzenia m.in. wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów i marszałków województw, a także maksymalną wysokość diet radnych.

W przypadku diet radnych maksymalna jej wysokość nie może przekroczyć  w ciągu miesiąca łącznie 2,4-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Kwota bazowa wynosi obecnie 1 789,42 zł. Oznacza to, że po wejściu w życie przepisów, maksymalna dieta radnego wzrośnie do 4 294,60 zł (obecnie jest to 2 684,13 zł). Ustawodawca nie wprowadził przy tym określenia minimalnej kwoty diety, pozostawiając radzie swobodę jej określania. W przypadku wynagrodzenia miesięcznego wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów i marszałków województw ustawodawca określił, że nie może ono przekroczyć  11,2-krotności kwoty bazowej (wcześniej była to 7-mio krotność kwoty bazowej) – a więc według obecnej kwoty bazowej  ich maksymalne miesięczne wynagrodzenie nie może przekroczyć kwoty 20 041,5 zł.

Nowym przepisem ustawodawca ustalił jednak również dolną granicę wysokości wynagrodzenia dla wspomnianych wyżej szefów urzędów. Nie może być ono niższe niż 80% maksymalnego wynagrodzenia. I to właśnie ten zapis powoduje, że wójtowie, burmistrzowie, prezydenci i marszałkowie, których wynagrodzenie jest teraz niższe od minimalnego muszą otrzymać je w nowej wysokości z wyrównaniem od 1 sierpnia. W praktyce oznacza to, że żaden wójt nie będzie zarabiał teraz poniżej kwoty 16 000 zł brutto. W jakiej dokładnie wysokości będzie ich wynagrodzenie jednak  musi zadecydować każdorazowo rada.

Źródło: gov.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: