DZIŚ DZIEŃ DZIECKA!

DZIŚ DZIEŃ DZIECKA!

Z okazji Dnia Dziecka pragniemy złożyć wszystkim dzieciom; tym najmłodszym oraz tym starszym, którzy ciągle czują się dzieckiem – moc gorących życzeń. Dużo uśmiechu na twarzy, pogody ducha i spełnienia wszystkich marzeń! Wszystkiego najlepszego!

Życzy redakcja MLAWAPRESS

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: