Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

DZIŚ MODLIMY SIĘ ZA DUSZE ZMARŁYCH

Dzień zaduszny przypada 2 listopada W tym dniu tradycyjnie modli się za dusze zmarłych, a przede wszystkim za te, które przebywają w czyśćcu. Mimo że święto to jest powszechnie znane, to jednak nie wszyscy do końca zdają sobie sprawę z tego, jaka jest jego geneza.

Choć Zaduszki to powszechnie znana uroczystość to jednak nie wszyscy zdają sobie do końca sprawę z tego, jaka jest geneza tego popularnego święta, które rokrocznie przypada 2 listopada.

Co ciekawe, Dzień Zaduszny wywodzi się z praktyk pobożnościowych wczesnośredniowiecznych mnichów, a dokładniej z nabożeństw odprawianych corocznie w różnych klasztorach za zmarłych współbraci. Od IX wieku natomiast, podczas specjalnych nabożeństw w niektórych opactwach, zaczęto obejmować intencjami modlitewnymi wszystkich zmarłych chrześcijan, a nie tylko zakonników, jak to było dotychczas.

Odylon, czyli opat klasztoru benedyktyńskiego w Cluny, w 998 roku wyznaczył na 2 listopada dzień obowiązkowych modlitw za wszystkich wiernych zmarłych. Następnie zwyczaj ten przejęły także inne zakony. 1311 roku natomiast, decyzją Stolicy Apostolskiej, wprowadzono Dzień Zaduszny do kalendarza oraz liturgii rzymskiej i stopniowo upowszechniono w całym Kościele katolickim.

Z tradycją Zaduszek związanych było także wiele ludowych zwyczajów oraz wierzeń. Przykładowo w XIX wieku na wschodzie Polski odprawiano uroczystości ofiarne z przywoływaniem zmarłych, co później stało się inspiracją dla Adama Mickiewicza do napisania “Dziadów”.

W Polsce, podczas Dnia Zadusznego, nawiedza się cmentarze, ozdabia groby bliskich oraz zapala na nich znicze. Praktyka ta związana jest z przedchrześcijańskim zwyczajem rozpalania ognisk na mogiłach, obejściach i rozstajach dróg. Chrust na te ogniska składano przez cały rok. Wierzono, że płomienie ogrzewają dusze błąkające się po ziemi i chronią przed złymi mocami.

Tradycyjnie w Dzień Zaduszny modli się za dusze zmarłych przebywających w czyśćcu. W tym dniu odprawiane są także uroczyste msze święte, a w niektórych parafiach odbywają się specjalne procesje.

źródło:radiozet

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: