Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

DZIŚ ZOSTAŁ ODDANY DO UŻYTKU DRUGI ODCINEK ALEI ŚWIĘTEGO WOJCIECHA

Dziś rano został udostępniony dla kierowców wybudowany niedawno drugi odcinek Alei św. Wojciecha w Mławie, wiodący od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do ulicy Płockiej. Aleja od tego momentu jest drogą uprzywilejowaną w stosunku do podrzędnej względem niej ul. Sienkiewicza.
Nowy odcinek drogi udostępnili uczestnikom ruchu Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski i jego Zastępca Szymon Zejer, Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Mława Dariusz Nieznański, Adam Chmieliński – Członek Zarządu Krusz-Bet s.c. (wykonawcy inwestycji) wraz z pracownikami firmy, projektanci Tomasz i Andrzej Dusińscy (pierwszy z nich jest autorem projektu oddawanej w użytkowanie drogi) oraz strażnicy miejscy. Teraz Aleją Świętego Wojciecha można szybko i bezpiecznie dojechać ze skrzyżowania z ulicami Kościuszki i Graniczną do ronda na ulicy Płockiej.

Źródło UM Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: