Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

DZISIAJ W KOŚCIOŁACH LIST BISKUPÓW DO WIERNYCH NA TEMAT PANDEMII

List Pasterski z okazji X Tygodnia Wychowania w Polsce nawiązuje do przeżywanej w kraju epidemii. Dzisiaj zostanie odczytany do wiernych w kościołach całej Polski.

W tym liście biskupi napisali, że pandemia mogła zwrócić uwagę na różne inne problemy. Dzięki temu teraz możemy spróbować je rozwiązać.

“Być może udało się nam zobaczyć, wokół jakich wartości skoncentrowane jest nasze życie, ujawniły się emocje, wyszły na jaw słabości i mocne strony wzajemnych relacji. Warto jeszcze raz objąć myślą ten okres i wyciągnąć z niego praktyczne wnioski” – piszą biskupi.

Przywołując słowa św. Pawła Apostoła z listu do Rzymian podkreślają, że “nie ma w naszym życiu niczego, czego Bóg nie mógłby wykorzystać dla naszego wzrostu”.

“Ci, którzy dzięki czasowemu porzuceniu zawrotnego tempa spraw dostrzegli, że ich relacje rodzinne wymagają uzdrowienia, mogą być wdzięczni, że dysponują diagnozą umożliwiającą wprowadzenie zmian w najistotniejszej przecież sferze życia” – zwracają biskupi zachęcając do skorzystania z fachowej pomocy. “Owocem pozytywnie przeżytego kryzysu jest pogłębienie i umocnienie relacji” – czytamy w liście.

Biskupi podziękowali także rodzicom, którzy są “pierwszymi i najważniejszymi katechetami” za ich troskę o wychowanie dzieci w duchu wiary.

“Zbyt długie, bezmyślne korzystanie z Internetu czy gier komputerowych zabiera nam czas, który moglibyśmy przeznaczyć na modlitwę, rozwój prawdziwych, głębokich relacji, wartościową lekturę czy pracę” – napisali biskupi.

Zwrócili również uwagę na znaczenie przeżywania wiary we wspólnocie i potrzebę pogłębiania osobistej relacji z Bogiem. “Odkrywajmy codziennie w swym życiu obecność Jezusa, najlepszego i najważniejszego Przyjaciela. Pomóżmy w tym naszym wychowankom. Osobista relacja z Jezusem, który już nas nie nazywa sługami, ale przyjaciółmi ma fundamentalne znaczenie dla naszego życia wiarą. Przy tej relacji jeszcze bardziej istotne stają się wszystkie nasze więzi z bliźnimi, nabierając zupełnie nowego, głębszego znaczenia” – napisali biskupi.

Źródło: interiafakty

Foto: kisistvan77 z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: