DZISIEJSZY KOMUNIKAT MŁAWSKIEGO SANEPIDU, W POWICIE ŻUROMIŃSKIM JUŻ 65 ZACHOROWAŃ

DZISIEJSZY KOMUNIKAT MŁAWSKIEGO SANEPIDU, W POWICIE ŻUROMIŃSKIM JUŻ 65 ZACHOROWAŃ

W ciągu ostatniej doby w powiecie mławskim wzrosła o jeden liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim. Wszystkich chorych na koronawirusa jest 31. Już 65 zarażonych jest w powiecie żuromińskim.

 

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie z dnia 02.09.2020r . przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu mławskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 02.09.2020r (* Wszystkie nowe dane, które spłyną po tej godzinie prezentowane są w meldunku następnego dnia).

 • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 229/ (9)
 • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 5 / (1)
 • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0 / (0)
 • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym /(ostatnia doba): 7 / (1)
 • liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 0 / (0)
 • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba)31 / (1)
 • liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / (0)
 • liczba ozdrowieńców (ostatnia doba): 26 / (0)

 

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żurominie z dnia 02.09.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu żuromińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 02.09.2020:

 • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 102 / (0)
 • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 45 / (0)
 • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
 • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 0 / (0)
 • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 6 / (0)
 • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba)65 / (0)
 • liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 1/ (0)
 • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 14 /(5)

Źródło: PPIS Mława i Żuromin

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: