Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

MŁAWSKI SKWER Z NAZWĄ DRUHA ZYGMUNTA WIŚNIEWSKIEGO

W  piątek w ramach obchodów  140. rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie została  odsłonięta tablica z nazwą Skweru Druha Zygmunta Wiśniewskiego znajdującego się u zbiegu ulic Narutowicza i Padlewskiego. Patron skweru był wieloletnim i zasłużonym druhem Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie i jej naczelnikiem w latach 1919-1939 (w obchodach jubileuszowych wzięły udział przedstawicielki rodziny druha).

Zygmunt Wiśniewski, syn Ludwika i Anny z Cybulskich, urodził się w Mławie 15 lutego 1883 roku. W życiu dorosłym zajmował się rolnictwem i handlem. Ochotnikiem Straży Pożarnej w Mławie został w 1905 roku, a funkcję Naczelnika Straży objął w 1919 roku. W okresie piastowania tego stanowiska wykazał duże zdolności organizacyjne i zaangażowanie w rozwój mławskiej straży ogniowej, w jej usprzętowienie i szkolenie druhów strażaków, którzy wielokrotnie w zawodach strażackich wykazywali duże umiejętności fachowe, uzyskując wysokie lokaty. Nie wspominając o skutecznych akcjach gaszenia pożarów. W czasie jego naczelnikowania mławscy strażacy wyposażeni zostali w trzy samochody bojowe przystosowane do działań gaśniczych. Jednemu z nich nadano imię naczelnika: „Zygmunt”, chcąc w ten sposób uhonorować jego osobę. Okazało się, że naczelnik wsparł swoimi finansami zakup tego samochodu. Działalność Zygmunta Wiśniewskiego została doceniona przez Główny Zarząd Straży Pożarnych RP w 1928 roku Srebrnym Medalem Zasługi, a w 1932 roku Złotym. W tymże roku Prezes Rady Ministrów RP odznaczył go Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność na polu pożarnictwa. W 1938 roku druh Zygmunt Wiśniewski odbył szkolenie zorganizowane przez Związek Straży Pożarnych RP Okręg Wojewódzki, zaliczając egzamin wynikiem celującym. Otrzymał w ten sposób, zgodnie z regulaminem służby strażackiej prawo do noszenia oficerskiego pasa bojowego. W okresie okupacji niemieckiej w Mławie, zorganizowana została straż pożarna typu zawodowego, w której zatrudniony został Zygmunt Wiśniewski, nadzorując stan techniczny taboru strażackiego. Zygmunt Wiśniewski zmarł 14 stycznia 1943 roku w 61. roku życia. Spoczywa w grobie rodzinnym, na cmentarzu św. Wawrzyńca w Mławie. W powojennych latach dawni strażacy uczcili swego byłego naczelnika, umieszczając na jego grobie tablicę epitafijną.

źródło i foto/ UM Mława

fot.: Biuletyn „Jubileusz 50cio lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie. 1881:1931.”

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: