EFEKTY PRACY NADLEŚNICTWA DWUKOŁY [FILM]

EFEKTY PRACY NADLEŚNICTWA DWUKOŁY [FILM]

Ćwierć wieku pracy leśników w oddziale 140 leśnictwa Narzym.

W roku bieżącym leśnicy Nadleśnictwa Dwukoły zakończyli, trwające 25 lat, prace związane z przebudową drzewostanu z przeważającym udziałem gatunków iglastych na powierzchni 10.67 ha, w ramach rębni złożonej.

Pierwsze prace rozpoczęto w roku 1995, dostrzeżono wówczas możliwość wykorzystania istniejącego odnowienia naturalnego buka pokrywającego znaczną część wydzielenia. Działania zostały ukierunkowane na wykorzystanie istniejącego odnowienia i wzbogacenia składu przyszłego drzewostanu o gatunki właściwe dla lokalnego siedliska leśnego.

Dziś możemy się cieszyć z wielogatunkowego zróżnicowanego wiekowo i przestrzennie drzewostanu składającego się z dębów, buków, lip, grabów i klonów.

Efekty pracy leśników:

 

Źródło i film: dwukoly.olsztyn.lasy.gov.pl

Foto: Fritz_the_Cat z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: