EKSPLOZJA ŁODZI W OSTRÓDZIE

EKSPLOZJA ŁODZI W OSTRÓDZIE

Takie sceny przywykliśmy oglądać w filmach sensacyjnych. W Ostródzie to nie była akcja kręcona na potrzeby produkcji filmowej. Kamera monitoringu udokumentowała zdarzenie do którego doszło przy jednym z pomostów Klubu Żeglarskiego Ostróda. Na łodzi znajdowały się dzieci i opiekunowie. Szczęśliwie nikomu nic się nie stało, ale wydarzenie była bardzo niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: