EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU. TURNIEJ SIATKÓWKI NA MŁAWSKIEJ HALI SPORTOWEJ

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU. TURNIEJ SIATKÓWKI NA MŁAWSKIEJ HALI SPORTOWEJ

Na Mławskiej Hali Sportowej odbędzie się amatorski turniej piłki siatkowej w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu. Wszyscy chętni mogą się zgłaszać ze swoją drużyną. Impreza rozpocznie się w dniu 26 września (sobota) godz. 10:00. Udział w turnieju jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń.

Kartę zgłoszeniową należy dostarczyć do organizatora do dnia 24.09.2020 r

Europejski Tydzień Sportu jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą na celu promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie.

Regulamin i karta zgłoszenia na stronie MHS Mława.

Źródło i foto: MHS Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: