„FARMA WIATROWA MŁAWA” NA TERENIE GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA

„FARMA WIATROWA MŁAWA” NA TERENIE GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA

Na początku sierpnia ruszają roboty budowlane na ternie gminy Wieczfnia Kościelna. Zacznie się realizacja inwestycji „Farma Wiatrowa Mława”. 

Wraz z początkiem sierpnia na ternie Gminy Wieczfnia Kościelna rozpoczną się roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn. „Farma Wiatrowa Mława”. Zakres projektu  obejmuje wykonanie 17 turbin wiatrowych o łącznej mocy 37,4 MW wraz z robotami towarzyszącymi tj. budową stacji GPO i RSO, przebudową dróg dojazdowych, ułożeniem kabli, przebudową linii energetycznej wysokiego napięcia 110 kV na odcinku ok. 2 km. Prace będą realizowane na ternie sołectw Windyki, Grzybowo, Bąki, Uniszki Zawadzkie, Wieczfnia-Kolonia, Kuklin, Kulany. Transport materiałów budowlanych będzie odbywał się z wykorzystaniem dróg gminnych i powiatowych. W tym czasie mieszkańcy powinni zachować szczególną ostrożność.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji – 31 października 2021 r.

Źródło: wieczfniakoscielna.pl

Foto: Hans Braxmeier z Pixabay

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: