Festiwal Mazowsze Północne ZIEMIA NIEZNANA. Potańcówka i nie tylko….(VIDEO)

Festiwal Mazowsze Północne ZIEMIA NIEZNANA. Potańcówka i nie tylko….(VIDEO)

Moda na lokalność już jest. Jest też i okazja, by poznać dawne melodie, pieśni i tańce z okolic Mławy. Z inicjatywy Kai i Janusza Prusinowskich będzie odbywać się po raz pierwszy Festiwal Mazowsze Północne. Ziemia Nieznana. W programie warsztaty taneczne, muzyczne, rękodzielnicze oraz koncerty w szkołach powiatu mławskiego i Miejskim Domu Kultury w Mławie.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: