Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej od dziś czynna

Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej od dziś czynna

Od 4 sierpnia 2020 r. będzie czynna Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie. Oddział będzie przyjmował wyłącznie zwroty książek.

W Filii nr 2 czytelnik podaje zwracane książki do sczytania czytnikiem, a następnie odkłada je do przygotowanego kartonu. Książki od razu zostają zdjęte z konta czytelnika.

Filia będzie czynna w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach 10:00-17:00, z przerwami technicznymi na dezynfekcję i wietrzenie pomieszczeń w godzinach 13:00-13:15 oraz 15.00:15.15.

W załączniku poniżej udostępniamy procedurę dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. B. Prusa w Mławie oraz Filii nr 1 i Filii nr 2 w trakcie epidemii COVID-19.

 

Źródło/UM Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: