Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Filip Rutkowski laureatem Nagrody Twórczej Samorządu Województwa Mazowieckiego

Filip Rutkowski, absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Andrzeja Krzanowskiego w Mławie w klasie śpiewu Michała Gogolewskiego, a obecnie student II roku Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu w klasie śpiewu dra Jaromira Trafankowskiego, został jednym z trojga laureatów IV edycji Nagrody Twórczej Samorządu Województwa Mazowieckiego przyznawanej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym. Gratulujemy!

To kolejna już nagroda w dorobku Filipa Rutkowskiego. Młody śpiewak (21 lat) ma na swoim koncie: II nagrodę (I nie przyznano ) na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym ZŁOTE GŁOSY w Warszawie w 2019 r.; 9. lokatę na 140 startujących z 28 krajów w Międzynarodowym Konkursie LIONS DI CANTO online w Mediolanie w 2020 roku (będąc najwyżej klasyfikowanym z biorących udział Polaków i najmłodszym w pierwszej dziesiątce konkursu); II nagrodę (I nie przyznano) na Międzynarodowym Konkursie ISCART w Lugano w kategorii „śpiew operowy”. We wciąż przekładanym z powodu pandemii Międzynarodowym Konkursie Wokalnym Gabrieli Benackovej w Czechach dotarł już do półfinału. Jest Stypendystą Burmistrza Miasta Mława za rok 2019. Wcześniej był dwukrotnym zwycięzcą Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Zdzisława Skwary w Mławie (2017 i 2019) oraz laureatem wyróżnienia na Makroregionalnych Przesłuchaniach Uczniów Klas Śpiewu Solowego CEA (Centrum Edukacji Artystycznej) w Warszawie w 2017 roku.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: