FUNKCJONARIUSZKA Z PRZASNYSZA MAŁGORZATA JAŻDŻYK WYRÓŻNIONA ODZNAKĄ!

FUNKCJONARIUSZKA Z PRZASNYSZA MAŁGORZATA JAŻDŻYK WYRÓŻNIONA ODZNAKĄ!

W trakcie uroczystej zbiórki 17 nowych policjantów złożyło ślubowanie, po którym rozpoczną służbę na Mazowszu. W gronie 57 funkcjonariuszy z całego garnizonu mazowieckiego, którzy zostali wyróżnieni Odznaką Zasłużony Policjant znalazła się funkcjonariuszka z przasnyskiej komendy asp.szt. Małgorzata Jażdżyk.

17 nowo przyjętych policjantów wypowiadając słowa roty „Służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia” złożyło ślubowanie, które przyjął Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Michał Ledzion.

W uroczystości udział wzięli Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu podinsp. Piotr Janik i insp. Dariusz Krzesicki, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. mazowieckiego podinsp. Dariusz Brzezicki, Przewodnicząca Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Policji Pani Anna Kwasiborska, Kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu ksiądz kanonik Mirosław Dragiel oraz kadra kierownicza mazowieckiego garnizonu Policji.

Po ślubowaniu Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Michał Ledzion oraz podinsp. Piotr Janik i insp. Dariusz Krzesicki wręczyli odznaczenia resortowe. Złotą Odznakę Zasłużony Policjant otrzymały 2 osoby, insp. w stanie spoczynku Wiesław Nasiłowski – były Komendant Powiatowy Policji w Sokołowie Podlaskim, od maja na emeryturze i mł. insp. Witold Krawczyk – Naczelnik Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu. Srebrną odznaką wyróżniono 7 osób: mł. insp. Roberta Kopera I Zastępcę Komendanta z KPP w Gostyninie, podinsp. Ewę Dmochowską z KPP w Ostrowi Mazowieckiej, podinsp. Grzegorza Szczepaniaka Zastępcę Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych, nadkom. Sebastiana Kopyckiego Naczelnika Wydziału Kryminalnego KMP w Radomiu, nadkom. Rafała Stępnia Zastępcę Naczelnika Wydziału Postępowań Administracyjnych, kom. Krzysztofa Nobisa Naczelnika Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową KWP, kom. Arkadiusza Wojtowicza Zastępcę Naczelnika Wydziału Łączności i Informatyki KWP zs. w Radomiu. Wśród 48 osób, które otrzymały Brązową Odznakę Zasłużony Policjant znaleźli się: st. asp. Norbert Cibor z Zespołu Prasowego KWP zs. w Radomiu i mł. asp. Marta Lewandowska oficer prasowy z KMP w Płocku.

W trakcie swojego wystąpienia nadinsp. Michał Ledzion zwrócił się do nowo przyjętych policjantów, żeby czerpali z doświadczenia swoich starszych kolegów, aby za parę lat również na ich mundurach znalazło się to zaszczytne odznaczenie. Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu pogratulował wszystkim nowo przyjętym i wyróżnionym policjantom. Niestety ze względów sanitarnych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ślubowania, odbyło się ono bez szerokiego grona gości i bliskich ślubujących policjantów.

 

Źródło i foto/ KPP w Przasnyszu

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: