Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

GASTROSKOP DZIECIĘCY W ŻUROMIŃSKIM SZPITALU

Pracownia Endoskopii Żuromińskiego szpitala została doposażona w gastroskop dziecięcy wnosząc jednocześnie do realizowanych tam procedur diagnostycznych nową jakość badań.

Mniejsze parametry wielkościowe i nowoczesne oprzyrządowanie pozwala nam z pełną satysfakcją oferować bezpieczną diagnostykę i leczenie niezależnie od wieku dziecka. Nowy sprzęt pozwoli na działania diagnostyczne mające na celu ocenę ścian przełyku, żołądka czy dwunastnicy, pobranie próbek do dalszych badań lub usunięcie połkniętych przez maluchy ciał obcych. Jego wartość to kwota 97 956,00 zł.

gastroskop2021

 

źródło/SPZZOZ Żuromin

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: