GDZIE NA WAKACJE W TYM ROKU?

GDZIE NA WAKACJE W TYM ROKU?

Czy to jest właśnie moment gdzie już powinniśmy rozglądać się za wybraniem odpowiedniego miejsca na wypoczynek z rodziną? Tak by pewnie było, gdyby nie fakt, że w obecnym czasie na całym świecie panuje pandemia koronawirusa (COVID-19). To pokrzyżowało  niemal wszystkim wakacyjne plany.

Spory odsetek mieszkańców Polski swoje wakacje spędzało za granicami naszego kraju. W tym roku może być z tym problem. Musimy odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Jeśli już zdecydowaliśmy się na wyjazd poza własny ogródek, to zapewne będzie to Polska. Kwarantanna dla wszystkich obowiązuje w Polsce i Hiszpanii, więc do tych krajów turyści raczej nie będą jeździć. Należy sobie zadać pytanie – czy w ogóle jest szansa na podróżowanie chociaż po krajach Unii?

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel wezwał w środę kraje do otwarcia granic UE “jak najszybciej”. Jest to “niezbędne dla naszej gospodarki i turystyki”, przekonywał.

Ze swej strony Komisja ostrzegła, że opóźnianie tego ponad to, co jest potrzebne ze względów zdrowotnych, stanowi “duże obciążenie” dla obywateli UE i dla jednolitego rynku.

Ale, choć zalecenia Komisji mówią państwom UE, jak zaczynać od nowa, nie uwzględniają kluczowej kwestii: kiedy.

Biorąc pod uwagę fakt, że wirus jeszcze z nami na trochę pozostanie, niemożliwe jest wyznaczenie konkretnego horyzontu czasowego, powiedziała Ylva Johansson, europejska komisarz ds. wewnętrznych. Będzie to również wymagało stałego monitorowania.

– Musimy nieustannie dokonywać pomiarów, by ustalić, czy sytuacja się nie pogarsza. Mam nadzieję, że nie, ale jeśli tak, to musimy być w stanie wprowadzać zmiany – powiedziała.

W dniu, w którym Komisja ogłosiła swoje plany, Niemcy złagodziły część restrykcji na granicach i zapowiedziały, że pełna swoboda przemieszczania się powróci dopiero 15 czerwca.

Dla odmiany Polska w środę oświadczyła, że jej własne kontrole graniczne będą obowiązywać do 12 czerwca, natomiast trzy kraje bałtyckie właśnie zniosły ograniczenia w podróżowaniu w swoim regionie.

Czy będziemy musieli poddać się kwarantannie?

Nie powinno to być konieczne, jeśli w miejscach wyjazdu i przeznaczenia podróżnego istnieją dobre środki zabezpieczające, powiedziała Kyriakides. W ostateczności jednak zależy od poszczególnych krajów, czy przybywający będą musieli dokonać samoizolacji.

Tu jednak sytuacja jest mocno mieszana. Polska nakazuje 14-dniową kwarantannę dla wszystkich wjeżdżających do kraju, Hiszpania właśnie wprowadziła taką samą zasadę, ale już Francja nie zamierza stosować kwarantanny wobec podróżnych z Unii. Włosi zapowiedzieli jej zniesienie 3 czerwca.

Czy podróżowanie jest bezpieczne?

Komisja Europejska sporządziła listę środków mających na celu ograniczenie ryzyka infekcji w trakcie podróży, w miarę jak usługi transportowe będą ponownie uruchamiane. Środki te obejmują noszenie masek na twarz, przewożenie mniej liczby ludzi w pojazdach, korzystanie z dokumentów elektronicznych oraz wprowadzenie barier ochronnych dla pracowników transportu.

Komisja stwierdziła, że ryzyko związane z podróżami transgranicznymi można jeszcze bardziej ograniczyć, zezwalając jedynie na podróżowanie między regionami, które opanowały wirusa.

Ale będzie to również wymagało stałego przestrzegania zasady fizycznego dystansu, podczas gdy kraje muszą dysponować niezbędną opieką zdrowotną, testami i możliwością śledzenia kontaktów, aby zdusić wszelkie nowe ogniska w zarodku.

Ponowne rozpoczęcie podróży transgranicznych “nie będzie wolne od ryzyka”, powiedziała komisarz ds. zdrowia Stella Kyriakides. – Musimy być w tej kwestii otwarci i uczciwi – powiedziała.

opr.red

 

 

 

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: