Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Gdzie w Europie jeszcze zaczną grać?

Europejska Unia Piłkarska (UEFA) nalega, żeby – jeżeli to jest możliwe – dążyć do wznowienia sezonu w poszczególnych ligach. Rozgrywki krajowe dostały pierwszeństwo i powinno być im nieco łatwiej, zwłaszcza po tym, jak przełożono na przyszły rok mistrzostwa Europy. Zatem w wielu krajach zaczęto już przygotowania lub treningi. Proces ten będzie dużym wyzwaniem organizacyjnym. Najważniejsze też będą zasady bezpieczeństwa i zdrowie uczestników meczów. Ciekawostką jest, że liga białoruska jako jedyna ciągle gra.

Oto zestawienie dokończenia sezonu piłkarskiego w ekstraklasach wybranych krajów:

Anglia – nieznana data wznowienia sezonu; nieoficjalnie pojawia się termin 8 czerwca
Austria – nieznana data wznowienia sezonu, możliwa połowa maja; drużyny już trenują
Belgia – wstępna decyzja o przedwczesnym zakończeniu sezonu, ostateczna ma zapaść
w przyszłym tygodniu
Białoruś – rozgrywki toczą się normalnie
Czechy – wznowienie możliwe 8 czerwca; drużyny już trenują
Dania – nieznana data wznowienia sezonu, możliwa druga połowa maja
Francja – wznowienie możliwe 17 czerwca, nie ma jeszcze decyzji rządu
Hiszpania – nieznana data wznowienia sezonu
Holandia – rozgrywki oficjalnie uznane za zakończone, nie wyłoniono mistrza
Islandia – wznowienie wstępnie zaplanowane na 14 czerwca, nie ma jeszcze decyzji
rządu
Niemcy – wznowienie możliwe 9 maja, nie ma jeszcze decyzji rządu; drużyny już trenują Polska – wznowienie rozgrywek 29 maja, już zatwierdzone
Portugalia – nieznana data wznowienia sezonu
Słowacja – nieznana data wznowienia sezonu; drużyny już trenują
Szwajcaria – nieznana data wznowienia sezonu
Szkocja – nieznana data wznowienia, możliwe przedwczesne zakończenie sezonu
Turcja – wznowienie rozgrywek możliwe 12-14 czerwca, nie ma jeszcze decyzji rządu
Włochy – nieznana data wznowienia sezonu; federacja liczy, że na przełomie maja
i czerwca
Wyspy Owcze – wznowienie rozgrywek 9 maja, już zatwierdzone

Źródło: Polsat Sport

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: