GIS OSTRZEGA I WYCOFUJE PARTIĘ PRODUKTÓW ZE SKLEPÓW BIEDRONKA

GIS OSTRZEGA I WYCOFUJE PARTIĘ PRODUKTÓW ZE SKLEPÓW BIEDRONKA

Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne oświadczenie publiczne. W sklepach sieci Biedronka wykryto produkt, który stwarza duże zagrożenie dla zdrowia, szczególnie jeśli dojdzie do jego kontaktu z żywnością. Chodzi o łyżkę cedzakową z poliamidu.„Na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono migrację do żywności pierwszorzędowych amin aromatycznych, w przypadku 2 z 3 badanych próbek łyżki cedzakowej określonej w komunikacie. Zgodnie z oceną ryzyka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny stwierdzony poziom migracji może stwarzać zagrożenie dla zdrowia konsumentów” – czytamy na stronie internetowej urzędu.
Szczegóły dotyczące produktu:
Produkt: Łyżka cedzakowa Skimmer SMUKEE KITCHEN
Numer partii: B9630
Model: 309641-4
Importer : DAJAR Sp. z o. o., ul. Połtawska 6, 75-072 Koszalin
Kraj pochodzenia: Chiny.
Zdjęcia zrobione produktowi przez GIS / Źródło: GIS

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: