GIS wydał pilne ostrzeżenie!

GIS wydał pilne ostrzeżenie!

GIS wydał pilne ostrzeżenie przed produktem, który jest już dostępny w Polsce. Co najmniej 11 ofiar śmiertelnych podaje biznesinfo.pl. Najnowszy komunikat mówi o nowym narkotyku z grupy syntetycznych kannabinoidów o nazwie 4F-MDMB-BICA. Niebezpieczna substancja dotarła już do Polski.

GIS zaprezentował katalog symptomów, które mogą wskazywać na zażycie i zatrucie niebezpiecznym narkotykiem. Są to zazwyczaj:  bóle w klatce piersiowej, duszności, przyspieszona akcja serca, zaburzenia postrzegania, pobudzenie, ostra psychoza, niewydolność nerek, uszkodzenia wielonarządowe, a nawet śpiączka.

GIS twierdzi, że działanie kannabinoidów wykazuje pewne znamiona zażycia marihuany czy haszyszu, ale “z uwagi na ich zwielokrotnioną siłę oddziaływania i toksyczność, mogą powodować poważniejsze skutki psychiczne, fizyczne i zmiany w zachowaniu. Częściej występuje również ciężkie i śmiertelne zatrucie”. Na ten moment nie opracowano leku, który niwelowałby negatywne skutki zatrucia syntetycznymi kannabinoidami. GIS wyznaje, że jedyną strategią jest na razie leczenie objawowe.

źródło:biznesinfo.pl/opracowanie redakcyjne, fot.pixaby

 

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: