Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

GMINA IŁOWO. NASTOLATKOWIE Z AMFETAMINĄ I ECSTASY!

W minioną sobotę (15.08.2020) policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego z Działdowa pełnili służbę na terenie gminy Iłowo – Osada, gdy zauważyli pojazd marki Audi, który postanowili skontrolować. W pojeździe znajdowało się trzech młodych mężczyzn. Podczas kontroli funkcjonariusze ujawnili u 18-latka jeden woreczek foliowy z zawartością białego proszku, natomiast u 16-latka tabletki ecstasy i jeden woreczek  foliowy z białym proszkiem. Po zbadaniu testerem narkotykowym okazało się, że jest to amfetamina. Mężczyźni zostali zatrzymani i  przewiezieni do KPP w Działdowie celem wykonania niezbędnych czynności. Wobec nieletniego  zostanie sporządzony wniosek do sądu rodzinnego i nieletnich, który zdecyduje o dalszym losie chłopaka. Z kolei 18-latek odpowie już jako osoba dorosła przed sądem karnym.

Przypominamy!

Zgodnie z art. 53 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, każdy kto, wbrew przepisom ustawy, wytwarza, przetwarza albo przerabia środki odurzające lub substancje psychotropowe albo przetwarza słomę makową, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Kto wbrew przepisom ustawy, wytwarza, przetwarza albo przerabia nowe substancje psychoaktywne, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa powyżej, jest znaczna ilość środków odurzających, substancji psychotropowych, słomy makowej lub nowych substancji psychoaktywnych, lub czyn ten został popełniony w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, sprawca podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Natomiast zgodnie z art. 54, ten kto wyrabia, posiada, przechowuje, zbywa lub nabywa przyrządy, jeżeli z okoliczności wynika, że służą one lub są przeznaczone do niedozwolonego wytwarzania, przetwarzania lub przerobu środków odurzających, substancji psychotropowych lub nowych substancji psychoaktywnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Tej samej karze podlega ten, kto przystosowuje do niedozwolonego wytwarzania, przetwarzania, przerobu lub konsumpcji środków odurzających, substancji psychotropowych lub nowych substancji psychoaktywnych naczynia i przyrządy, choćby były wytworzone w innym celu, albo wchodzi w porozumienie z inną osobą w celu popełnienia przestępstwa określonego art. 53.

Źródło: KPP Działdowo

Foto: Kazejin z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: