GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY CHCE POBUDOWAĆ DWIE STACJE UZDATNIANIA WODY

GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY CHCE POBUDOWAĆ DWIE STACJE UZDATNIANIA WODY

Wójt Gminy Lipowiec Kościelny Jarosław Goschorski złożył 2 wnioski o uzyskanie środków z rządowego programu  – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na budowę 2 stacji SUW na łączną kwotę 5 mln. złotych.

Pierwszy wniosek złożono na budowę stacji uzdatniania wraz ze studniami głębinowym oraz zbiornikami wody zapasowej wody w miejscowości Parcele Łomskie w Gminie Lipowiec Kościelny, na działce nr 136 i 137, obręb Parcele Łomskie. Planuje się tu budowę parterowego, niepodpiwniczonego budynku o konstrukcji murowanej z dachem krytym blachą dachówko podobną. Budynek zostanie wyposażony w instalacje technologiczne, wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne i sterownicze oraz elektryczne ogrzewanie, oraz zasilanie awaryjne w postaci agregatu prądotwórczego o mocy min. 25 kW w wersji z obudową dźwiękochłonną. Planowany koszt zadania to 2,5 mln zł.

Drugi wniosek złożono na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Rumoka w Gminie Lipowiec Kościelny, na działce nr 333/1, obręb Rumoka. Planuje się tu budowę nowego budynku parterowego, niepodpiwniczonego o konstrukcji murowanej z dachem krytym blachą dachówko podobną. Zmodernizowane zostaną instalacje technologiczne, wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne i sterownicze oraz elektryczne ogrzewanie. Zastosowane zostaną nowoczesne rozwiązania m.in. zasilanie awaryjne w postaci agregatu prądotwórczego o mocy min. 25 kW w wersji z obudową dźwiękochłonną. Przewidywany koszt inwestycji ma sięgnąć również 2,5 mln zł. Łączny planowany koszt obu inwestycji to 5 mln zł i na taką kwotę Wójt Gminy Lipowiec Kościelny Jarosław Goschorski złożył wnioski o dofinansowanie.

Źródło: powiatmlawski.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: