GMINA STRZEGOWO!POŻAR ŁĄKI

GMINA STRZEGOWO!POŻAR ŁĄKI

W Czarnocinie dnia 11.08.2020 roku około godziny 12:00 doszło do pożaru trawy na łące. Zgłaszający twierdzi, że do zapalenia doszło od iskrzącej linii energetycznej. Do zdarzenia zadysponowano zastęp PSP Mława oraz OSP Niedzbórz.

Źródło: PSP Mława

Foto: Steve Buissinne z Pixabay 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: