GMINNE CENTRUM KULTURY SPORTU I REKREACJI W LIPOWCU OGŁASZA NABÓR MODELI DO PORTRETU

GMINNE CENTRUM KULTURY SPORTU I REKREACJI W LIPOWCU OGŁASZA NABÓR MODELI DO PORTRETU

Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Lipowcu planuje zorganizować wystawę  portretów stworzonych przez lokalną artystkę Marię Maciak. W związku z tym poszukiwani są chętni z terenu gminy do użyczenia swego wizerunku, w postaci zdjęć, w ceu namalowania portretów.

Co zrobić by wziąć udział w tym projekcie?

  • należy przynieść do GCKSiR zdjęcie wysokiej rozdzielczości (na nośniku elektronicznym)
  • Wypełnić formularz zgłoszeniowy

Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać pod numerem 23 652 00 44 lub 501 798 550.

Źródło: powiatmlawski.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: