Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

GOPS Wieczfnia Kościelna zaprasza osoby potrzebujące po odbiór żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej informuje, że odbiór żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 odbędzie się według następującego harmonogramu:

 • 28.01.2021 r. w godz. od 12.30 do 13.30 – Pogorzel, Chmielewko, Wąsosze, Pepłowo,
 • 28.01.2021 r. w godz. od 13.30 do 14.45 – Załęże, Kobiałki,
 • 28.01.2021 r. w godz. od 14.45 do 15.30 – Kulany, Długokąty, Wieczfnia Kościelna, Zakrzewo Wielkie, Bonisław,
 • 29.01.2021 r. w godz. od 08.30 do 10.00 – Kuklin,
 • 29.01.2021 r. w godz. od 10.00 do 11.15 – Uniszki Zawadzkie, Turowo,
 • 29.01.2021 r. w godz. od 11.15 do 12.30 – Grzybowo, Windyki,
 • 29.01.2021 r. w godz. od 12.30 do 13.30 – Grzebsk, Wieczfnia – Kolonia,
 • 29.01.2021 r. w godz. od 13.30 do 14.30 – Uniszki-Cegielnia, Chmielewo, Michalinowo,

W związku z rozprzestrzenianiem wirusa SARS-CoV-2 mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich GOPS prosi o dostosowanie się do następujących wymogów:

 1. Osoby  odbierające  żywności w czasie oczekiwania i odbioru żywności proszone są zachowanie szczególnej ostrożności i zasad higieny.
 2. W budynku, gdzie wydawana jest żywność może znajdować się tylko jedna osoba pobierająca żywność,  kolejne  osoby  oczekują  na  zewnątrz z zachowaniem odpowiedniej odległości  między sobą – min. 2 m.
 3. Osoby odbierające żywność powinny być wyposażone w maseczki ochronne, rękawiczki
 4. Odbiór żywności możliwy jest tylko w wyznaczonym dniu i godzinie.
 • autor: Źródło GOPS Wieczfnia Kościelna

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: