GRAND PRIX W TENISIE STOŁOWYM

GRAND PRIX W TENISIE STOŁOWYM

Grand Prix Amatorów w Tenisie Stołowym o Puchar Dyrektora Mławskiej Hali Sportowej.

REGULAMIN ROZGRYWEK IV EDYCJI

1. Cel imprezy:
• Popularyzacja tenisa stołowego.
• Integracja poprzez sport.
• Wyłonienie mistrza Grand Prix Tenisa Stołowego.
2. Organizator:
• Mławska Hala Sportowa w Mławie
3. Terminy:
I Termin – 10.10.2020; II Termin – 14.11.2020; III Termin – 13.12.2020; IV Termin – 09.01.2021
V Termin – 13.02.2021; VI Termin Finał – 13.03.2021
4. Miejsce:
Mławska Hala Sportowa w Mławie
5. Warunki Uczestnictwa:
Posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (legitymacja szkolna, dowód osobisty).
Uczestników obowiązuje strój sportowy oraz zmiana obuwia na buty z przeznaczeniem do sportów
halowych, każdy uczestnik posiada swój sprzęt sportowy.
6. Informacje dodatkowe:
Turniej jest nieodpłatny dla kategorii 15 lat.
W turnieju mogą brać udziału osoby grające w klubach na poziomie nie wyższym niż 4 liga.
Zawodnicy powyżej 35 roku życia są traktowani jako amatorzy.
W kategorii Open wpisowe wynosi 10 zł za turniej – płatne przed rozpoczęciem zawodów.
W kategorii do lat 15 nie obowiązuje wpisowe.
7. Kategorie:
Kategoria 15 lat (dziewczęta, chłopcy, urodzeni w roku 2005 i młodsi) – godz. 10:00.
Kategoria OPEN – godz. 10:00.

Źródło i foto: MHS Mława 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: