GROZIŁ ZAMACHEM NA ŻYCIE RODZINIE Z GMINY IŁOWO-OSADA!

GROZIŁ ZAMACHEM NA ŻYCIE RODZINIE Z GMINY IŁOWO-OSADA!

Mieszkaniec Działdowa groził pozbawieniem życia mężczyźnie z gminy Iłowo-Osada i członkom jego rodziny. 26-latek żądał wydania pieniędzy i został zatrzymany przez policyjny patrol. Prokurator Rejonowy w Działdowie zastosował wobec działdowianina policyjny dozór i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych.

Prokuratura Rejonowa w Działdowie zastosowała środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji oraz zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej i zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonym wobec 26-letniego działdowianina. Mężczyzna jest podejrzany o to, że w okresie od 24 sierpnia 2020 r. do 30 sierpnia 2020 r. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, grożąc zamachem na życie i zdrowie mieszkańca gminy Iłowo-Osada i członków jego rodziny, żądał przekazania mu kwoty 3 tys. złotych. Chwilę później został zatrzymany przez patrol Policji i osadzony w pomieszczeniach działdowskiej komendy.

Podejrzany o wymuszenie rozbójnicze, czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat odbycia kary 1 roku pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne. Grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Źródło: KPP Działdowo

Foto: Republica z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: