GROŹNE BURZE U SĄSIADÓW! POŻAR DOMU I STODOŁY NA SKUTEK WYŁADOWAŃ ATMOSFERYCZNYCH!

GROŹNE BURZE U SĄSIADÓW! POŻAR DOMU I STODOŁY NA SKUTEK WYŁADOWAŃ ATMOSFERYCZNYCH!

22 sierpnia bieżącego roku około godz. 18:45 w miejscowości Jednorożec na ulicy Długiej doszło do pożaru budynku gospodarczego na skutek wyładowań atmosferycznych, następnie w krótkim odstępie czasu piorun uderzył w budynek mieszkalny w miejscowości Ulatowo Pogorzel.

W chwili przybycia na miejsce zdarzenia strażacy zastali w fazie rozwiniętej pożar stodoły oraz znajdującej się w niej bel słomy.

Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i podaniu prądów gaśniczych wody w natarciu na pożar oraz prądów wody w obronie na zagrożoną drugą przyległą stodołę. Ratownicy pracujący w strefie zadymienia zabezpieczeni byli w aparaty ochrony układu oddechowego.

W dalszej kolejności działań przystąpiono do wyciągania słomy przy pomocy ciągnika rolniczego wyposażonego w ładowacz czołowy, słomę składowano w bezpiecznym miejscu, przerzucano ją i przelewano wodą w celu wykluczenia ukrytych zarzewi ognia.

Po całkowitym ugaszeniu pożaru przystąpiono do rozbiórki konstrukcji budynku, która zagrażała bezpieczeństwu.

W miejscowości Ulatowo Pogorzel strażacy zastali pożar poddasza budynku mieszkalnego. Dym wydobywał się z kalenicy budynku na zewnątrz. Wszyscy mieszkańcy opuścili dom przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Strażacy po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i odłączeniu zasilania elektrycznego na pionie budynku przystąpili do gaszenia pożaru podając prądy wody w natarciu na palące się elementy więźby dachowej. W międzyczasie wyniesiono z poddasza mienie, które mogło być narażone na uszkodzenia podczas działań.

Jednocześnie ratownicy zabezpieczeni w aparaty ochrony układu oddechowego wykonywali niezbędne prace rozbiórkowe na poddaszu w celu dotarcia do zarzewi ognia, następnie usunięto ocieplenie z trocin ze stropu, nadpalone deski i pozostałe elementy konstrukcji dachu.

Źródło i foto: straz-przasnysz.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: