GRUDUSK. KIERUJĄCY BEZ UPRAWNIEŃ W ROWIE [ZDJĘCIA]

GRUDUSK. KIERUJĄCY BEZ UPRAWNIEŃ W ROWIE [ZDJĘCIA]

Dostaliśmy informację i zdjęcia od czytelnika. Do zdarzenia drogowego doszło dziś 26.09.2020 roku w Grudusku około godziny 16:00. Poruszający się pojazdem bez uprawnień przejechał przez wysepkę demolując znak a następnie wylądował w rowie. Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. Został jednak zatrzymany przez policję.

Źródło i foto: Czytelnik

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: