Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

GRZANIE NA KOSZT SĄSIADÓW. CZY Z TYM KONIEC?

Ogrzewanie mieszkania przy pomocy ciepła, za które płacą sąsiedzi, to kontrowersyjna kwestia. Spadek temperatury za oknem zwiastuje pojawienie się tematów związanych z ogrzewaniem domów i mieszkań. Często dotyczą one np. wzrostu kosztów ciepła lub mało dokładnych podzielników. Warto wiedzieć, że w kontekście ogrzewania istnieje jeszcze jeden kontrowersyjny temat. Mowa o praktykach polegających na dogrzewaniu mieszkania kosztem sąsiadów. Niedawno w tej sprawie zapadło ważne postanowienie Sądu Najwyższego.

Warto pamiętać, że problem związany z dogrzewaniem mieszkania kosztem sąsiadów wcale nie jest nowy. Krajowe media pisały o nim już ponad 10 lat temu. Przez ten cały czas, na wokandę trafiały kolejne spory pomiędzy właścicielami niedogrzanych mieszkań oraz spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi. Jeden z takich sporów dotarł aż do Sądu Najwyższego (SN). Efektem tej sytuacji jest niedawne postanowienie SN wydane w ramach odpowiedzi na skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego. Sąd Najwyższy 28 września 2020 r. oddalił wspomnianą skargę (zobacz sygn. akt I NSNc 51/19), która w ogóle nie spełniała wymogów prawnych. Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że właściciel mieszkania mimo zakręcenia kilku kaloryferów z podzielnikami wyparkowymi, nadal mniej lub bardziej świadomie korzystał z ciepła dostarczanego przez nieopomiarowaną część instalacji. Zdaniem Sądu Najwyższego w opisywanej sytuacji lokator powinien ponieść koszty ciepła ogrzewającego mieszkanie, ponieważ kaloryfery nie są jedynym jego źródłem. W tym kontekście warto pamiętać, że opłata stała za ogrzewanie oprócz kosztów dogrzania części wspólnych (np. klatek schodowych) często obejmuje również przenikanie ciepła przez ściany oraz jego emisję poprzez piony grzewcze.

Niedawne stanowisko Sądu Najwyższego sugeruje, że osoby korzystające z ciepła sąsiadów nie powinny spać zupełnie spokojnie. Niektórzy zarządcy budynków wielorodzinnych od pewnego czasu próbują zmuszać takich lokatorów do ogrzewania swoich mieszkań. Jeden z częściej stosowanych pomysłów polega na ustalaniu minimalnego limitu zużycia ciepła w sezonie grzewczym (np. 10 GJ + koszty stałe). Uchwała łódzkiej wspólnoty wprowadzająca właśnie taki limit zużycia ciepła w sezonie grzewczym stała się przyczyną batalii sądowej. Jedna z właścicielek mieszkań zaskarżyła bowiem wspomnianą uchwałę do Sądu Okręgowego w Łodzi. Ten sąd przyznał jednak rację wspólnocie mieszkaniowej i stwierdził, że wprowadzony wymóg zużycia określonej ilości ciepła chroni interesy sąsiadów (zobacz wyrok z dnia 21 października 2014 r. – sygn. akt II C 1386/13).

Właścicielka mieszkania postanowiła wnieść apelację, która jednak okazała się bezskuteczna. Łódzki Sąd Apelacyjny zwrócił uwagę na to, że mieszkanie powódki było dogrzewane przez ściany (kosztem sąsiadów), a wprowadzona norma zużycia ciepła (10 GJ przez sezon grzewczy) wydawała się stosunkowo nieduża. Opisywane rozstrzygnięcie sądu stanowi wskazówkę dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Muszą one jednak liczyć się z faktem, że uchwała wprowadzająca minimalny poziom zużycia ciepła mimo wszystko może zostać zaskarżona do sądu. Wynik takiego sporu sądowego w praktyce nie jest całkowicie pewny. Będzie on zależał między innymi do tego, jak wysoką minimalną normę zużycia ciepła narzucono lokatorom. Na pewno w przeliczeniu na 1 mkw. mieszkania nie powinna być to wartość zbliżona do średniej z danego budynku.

 

Źródło: aktualnosci24.com

Foto:  ri z Pixabay 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: