Gwałtowne burze spowodowały duże straty i zniszczenia na terenie Mławy

Gwałtowne burze spowodowały duże straty i zniszczenia na terenie Mławy

Intesywne burze i opady. Sporo podtopień. Na terenie powiatu mławskiego straż pożarna miała mnóstwo pracy.

10 lipca w godzinach 18-20 przez teren powiatu mławskiego przeszedł front burzowy, w wyniku którego powstało wiele zdarzeń wymagających interwencji jednostek ochrony ppoż. Ogółem straż pożarna interweniowała 29 razy z czego 14 to zalania piwnic i garaży, 10 powalone drzewa i złamane konary,  3 zalane ulice, 1 zerwane poszycie na dachu budynku gospodarczego (straty 1000zł), 1 zdarzenie to wybita szyba w oknie budynku mieszkalnego. Najwięcej zdarzeń (15) powstało na terenie m. Mława, (5) gmina Wiśniewo, reszta na pozostałym terenie powiatu.

Żródło: KPP Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: