Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ AMATORÓW

1. CEL TURNIEJU:
 Promocja powiatu mławskiego i miasta Mława
 Popularyzacja piłki nożnej oraz krzewienie zdrowego stylu życia.
2. TERMIN I MIEJSCE:
23 stycznia 2021 roku (sobota)
Mławska Hala Sportowa ul. Piłsudskiego 33a, 06-500 Mława
godz. 9:40 – przyjazd zespołów
godz. 9.50 – odprawa techniczna
godz. 10.00 – rozpoczęcie turnieju
3. ORGANIZATOR:
Mławska Hala Sportowa w Mławie
4. ZASADY UCZESTNICTWA:
 zespoły maksymalnie 12 osobowe,
 dokumentacja: lista zbiorcza,
 oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach sportowych,
 wpłata wpisowego
5. SYSTEM ZAWODÓW:
Turniej rozgrywany będzie w dwóch grupach. Losowanie grup odbędzie się przed
rozpoczęciem turnieju, czas gry ustalony zostanie przez organizatora w zależności od ilości
zgłoszonych drużyn i przedstawiony na odprawie technicznej.
O zajętym miejscu decyduje kolejno:
 liczba zdobytych punktów,
 wynik bezpośredniego spotkania,
 różnica bramek,
 większa ilość strzelonych bramek,
6. PRZEPISY GRY:
 piłka do gry nr 4,
 bramki o wymiarach 2 x 3 metrów,
 na boisku może przebywać maksymalnie 5 zawodników (w tym bramkarz),
 wprowadzenie piłki do gry z autu nogą,
 drużyna może posiadać maksymalnie 7 rezerwowych,
 obowiązuje zakaz gry „wślizgiem”,
 kary wychowawcze od 2 do 5 minut.
Pozostałe przepisy zgodne z przepisami PZPN. Kwestie sporne rozstrzyga organizator
turnieju.
7. ORGANIZATOR ZAPEWNIA:
 wodę
 opiekę medyczną
 obsługę sędziowską
 puchary i nagrody dla trzech najlepszych drużyn
 pamiątkowe dyplomy dla wszystkich drużyn
 statuetka dla najlepszego strzelca turnieju
 statuetka dla najlepszego zawodnika turnieju
 statuetka dla najlepszego bramkarza turnieju
8. ZASADY FINANSOWANIA:
Wpisowe w wysokości 150 zł przed rozpoczęciem turnieju u organizatora
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :
Uczestnicy turnieju powinni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków na
własny koszt. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenia. Uczestnicy
przystępując do rozgrywek oświadczają, że zapoznali się z Regulaminem Turnieju i że ich
stan zdrowia nie wykazuje przeciwwskazań do udziału w zawodach sportowych.
W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator. Maksymalna ilość drużyn w
turnieju – 10 (decyduję kolejność zgłoszeń)
10. ZGŁOSZENIA
Telefonicznie – 236520027
E-mail – mhs@mhsmlawa.pl
Zgłoszenia drużyn do dnia 21.01.2021 roku.
Organizator: Mławska Hala Sportowa

 

Źródło: mhsmlawa.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: